Menu 

Veiligheid

Leren door vallen en opstaan
Jeugdland is een natuurspeelterrein in stadsdeel Oost dat wordt beheerd door Stichting Jeugdland Amsterdam. Het spelen op een natuurspeelterrein is nooit zonder risico. Juist door het aangaan van uitdagingen en het nemen van (verantwoorde) risico’s leert een kind en ontwikkelt het zich. Jeugdland is een plek waar je letterlijk leert door vallen en opstaan. De veiligheid wordt zoveel mogelijk gegarandeerd door regelmatige inspecties en keuringen van het terrein, de speeltoestellen, het huttendorp met o.a. Fort Plankesteijn, de Skelterloods, de Hemelse Tuin, het Eetbaar Eiland, het Watersportcentrum en de waterkant.

Zelfstandig spelen vanaf 8 jaar
Kinderen vanaf 8 jaar met een zwemdiploma kunnen op Jeugdland vrij en zelfstandig spelen. Kinderen jonger dan 8 jaar hebben, vanwege de uitgestrektheid van het terrein en het vele water, directe begeleiding van een volwassene nodig. Ondanks de aanwezigheid van beheerders blijven de ouders en verzorgers verantwoordelijk voor hun kinderen.

Activiteiten
Stichting Jeugdland Amsterdam organiseert in samenwerking met programmapartners workshops en feestjes op Jeugdland. Aanwezig zijn op het terrein van Jeugdland en deelnemen aan activiteiten en is op eigen risico en verantwoordelijkheid. Er kan niet op ieder kind zodanig rechtstreeks toezicht worden gehouden, dat elke onregelmatigheid direct wordt opgemerkt en direct kan worden ingegrepen. De veiligheid wordt zoveel mogelijk gegarandeerd door het inzetten van ervaren en bevoegde begeleiders. Ondanks de aanwezigheid van beheerders en workshopsmasters blijven ouders en verzorgers zelf verantwoordelijk voor hun kinderen.

Waterkant en watersportprogramma
Het watersportgebied van Jeugdland gelegen aan het Nieuwe Diep is niet vrij toegankelijk en er geldt een verbod om zelfstandig te zwemmen. Het watersportgebied is alleen toegankelijk indien er een instructeur van Outdoor & Watersport Jeugdland aanwezig is. Dit wordt kenbaar gemaakt met een groene bal aan het watersportgebouw. Als er een rode bal hangt dan is het watersportgebied gesloten voor publiek.
Sport4kidz is organisator van het Outdoor- & Watersportprogramma en is in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de veiligheid van de deelnemende kinderen tijdens een door hun georganiseerde activiteit. De veiligheid van de deelnemers wordt zoveel mogelijk gegarandeerd door het inzetten van bevoegde instructeurs en duidelijke veiligheidsregels zoals: alle deelnemende kinderen moeten in het bezit zijn van minimaal zwemdiploma A en bij alle watersport activiteiten is het dragen van een zwemvest verplicht. Sport4kidz draagt geen verantwoordelijkheid indien volwassenen of kinderen zelfstandig het watersport gebied betreden of wanneer bezoekers (watersport)materialen huren en vervolgens zelfstandig het water op gaan.